image

Vernieuwde Verkeerscentrale Amsterdam

Vanuit het Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam (AWA) worden 3 tunnels gerenoveerd en een nieuwe verkeerscentrale gerealiseerd. Als senior projectmanager verantwoordelijk vanaf de verkennende studie in 2019 tot realisatie uiterlijk 2025.

Scope

De scope van het Vernieuwingsproject bestaat uit de huisvestingsopgave, de ontwikkeling van uniforme bediendesk vanuit een nieuw te ontwikkelen beheer en beidconcept en de ontwikkeling van een Uniform Koppelvlak Amsterdam. Naast deze projectmatige opgaven eindverantwoordelijk voor het opstellen van een Operational Concept Description (OCD) voor het tunnelareaal van Amsterdam en de uitwerking van een migratiestrategie waarbij de integratie van verschillende projecten vanuit AWA in de operationele praktijk van de bestaande Verkeerscentrale inzichtelijk wordt gemaakt.

Kunnen wij u helpen?

Stuur ons een email en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem vrijblijvend contact op