Algemene voorwaarden

Opdrachten aan VLP&A worden, tenzij anders overeengekomen, aanvaard en uitgevoerd in overeenstemming met de ‘De nieuwe Regeling 2011’ die de rechtsverhouding regelt tussen opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011). Indien gewenst zenden wij u met plezier een exemplaar van de DNR 2011.